logozvvs.gif (8549 bytes)
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
L E N A R T


OBLETNICE - POMEMBNI DATUMI

 


15.05.1990
Ukaz RŠTO t. 625/1-90 o predaji orožja TO v skladišča JLA

17.05.1990
Začetek projekta Manevrske strukture Narodne zaščite pod vodstvom Antona Krkovič-a

13.09.1990
Prevoz vojaškega materiala iz Gotenice v skladišče TO Lenart

16.09.190
Sestanek pokrajinskega štaba NZ VŠP v Lenartu

28.09.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme ustavna amandmaja k točki 96 in točki 97 k Ustavi Republike Slovenije
* (republiška pristojnost Predsedstva RS nad TO v miru)

04.10.1990
Okupacija zgradbe RŠTO na Prežihovi 4 v Ljubljani s strani vojaške policije JLA, formalen prehod enot MSNZ pod TO Republike Slovenije

06.12.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme Zakon o plebiscitu

17.12.1990
Prvi postroj specialne brigade MORIS (Slovenske vojske) v Kočevski Reki

23.12.1990
Plebiscit o samostojnosti Republike Slovenije

11.05.1991
Izdelano povelje poveljnika TO občine Lenart za zavarovanje državne meje po načrtu     » KAMEN »

23.05.1991
Poskus JLA, da zavzame Učni center TO v Pekrah

25.06.1991
Skupščina Republike Slovenije sprejme Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

27.06.1991
Napad JA na Republiko Slovenijo

07.07.1991
Podpis pakta o prekinitvi ognja med oboroženimi silami Republike Slovenije in enotami JLA ter Zveznega sekretariata za notranje zadeve (mirovni sporazum) poznan kot Brionska deklaracija

26.10.1991
Odhod zadnjega vojaka JLA iz luke Koper ( RS postane dejansko teritorialno suverena država )

10.10.1993
Ustanovni zbor Združenja veteranov vojne za Slovenijo v Cankarjevem domu v Ljubljani

1.12.1994
Sprejem ZVVS v polnopravno članstvo Svetovne veteranske federacije v Bordoju v Franciji

21.05.1996
Prvi zbvor Območnega odbora veteranov vojne za Slovenijo Lenart

20.12.1998
Ustanovni zbvor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lenart

30.12.1998
Odločba o vpisu v register društev UE Lenart pod imenom OZVVS Lenart

20.05.2000
Ustanovni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo

17.06.2000
Prvi pohod veteranov vojne VŠP in Pomurja iz Sv. Trojive do Zavrha kjer je bila prečitana peticija o ureditvi statusa veteranov vojne za Slovenijo

02.03.2002
Razvitje prapora OZVVS Lenart

29.03.2003
Vstop Slovenije v NATO

28.11.2003
Predstavitev zbornika OZVVS »Čas odločitve 1990-1991«

01.05.2004
Vstop Slovenije v EU

12.06.2004
Prvi pohod po poti generala Maistrana v organizaciji ZVVS iz Voličine do Zavrha
Nazaj

 

Naslovnica    Začetna stran    Predsedstvo    Predstavitev ZVVS    Delovna telesa 
   
Pesem veteranov    Naša pesem    Simbolno veteransko dejanje    Obvestila 
  
Sporočila    OZVVS    Foto beležka    Prijavnica    Povezave