logozvvs.gif (8549 bytes)
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
L E N A R T

 


PREDSTAVITEV   OZVVS   LENART

  Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart (v nadaljevanju OZVVS Lenart) je domoljubno , nestrankarsko, nepridobitno in nevladno društvo, ki združuje udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo, ki so ne glede na politična in svetovno nazorska prepričanja, kot pripadnice in pripadniki enot Teritorialne obrambe, pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite, enot organov za notranje zadeve, enot Narodne in Civilne zaščite, enot za zveze ter prostovoljke in prostovoljci , ki so aktivno sodelovali v pripravah na vojno oziroma neposrednih aktivnostih v vojni za obranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja do 26. oktobra 1991.

 OZVVS Lenart povezuje in združuje udeleženke in udeležence vojne za Slovenijo iz območja takratne občine Lenart  (leta 1990/1991).

 OZVVS ohranja spomin na osamosvojitveno vojno, krepi domoljubje, zbira in hrani dokumentarno gradivo iz obdobja priprav na vojno in vojne. Nudi potrebno pomoč članicam, članom in ožjim družinskim članom ter svojcem padlih za Slovenijo. Sodeluje s sorodnimi veteranskimi organizacijami doma in v tujini. OZVVS Lenart je član ZVVS. Posredno smo člani Svetovne veteranske federacije – World Veteans Federation, v katero je bila ZVVS kot polnopravni član sprejeta leta 1994. Skrbi za obveščanje javnosti o dogajanjih v čas vojne ter seznanja učence o tem.

 OZVVS skrbi za dostojno obeležitev pomembnih dogodkov, hkrati pa skrbi z organiziranjem srečanj, pohodov, razstav, tekmovanj in drugih prireditev, tudi za kulturno, športno in družabno življenje članic in članov.

 Članstvo v OZVVS Lenart je prostovoljno. Član lahko postane vsak udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo, ki sprejema določila Pravil OZVVS in izpolnjuje v njih določene pogoje ter poda pisno prijavnico za sprejem v članstvo na Predsedstvo OZVVS Lenart. Obrazec prijavnice je na spletu ZVVS.

   

PREDSEDNIK OZVVS

Peter LEOPOLD

 
 




Nazaj

 

Naslovnica    Začetna stran    Predsedstvo    Predstavitev ZVVS    Delovna telesa 
   
Pesem veteranov    Naša pesem    Simbolno veteransko dejanje    Obvestila 
  
Sporočila    OZVVS    Foto beležka    Prijavnica    Povezave