logozvvs.gif (8549 bytes)
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
L E N A R T


PREDSEDSTVO OZVVS LENART


ČLANI PREDSEDSTVA


IME IN PRIIMEK


NASLOV

Predsednik OZVVS
Peter LEOPOLD ZG.Senarska 41/a
2235 Sv.Trojica v Sl.gor.
Podpredsednik OZVVS
Božidar KOLAR Radehova 37
2230 Lenart
Sekretar OZVVS
Franc SERNEC  Čermljenšak 2/a
2232 Voličina
Član Srečko POŠTRAK Osek 20
2235 Sv.Trojica v Sl.gor.
Član Stojan BRAČIČ Partizanska 40
2230 Lenart
Član Roman ČUŠ Sp.Gasteraj 52
2223 Jurovski dol
Član Daniel ZRNEC Zg.Porčič 42
2235 Sv.Trojica v Sl.gor.
Član Jože MAJCENOVIČ Nikova 3
2230 Lenart
Član Ivan VELA Zg.Ščavnica 12
2233 Sv. Ana
     
Blagajnik Marjan RUČIGAJ Maistrova 5
2230 Lenart
     

Nadzorni odbor OZVVS


   
predsednik Marjan REBERNIK Nikova 16
2230 Lenart
Član Dušan KOMAR Ul.Heroja Lacka 13
2230 Lenart
Član Albin HORVAT  Cankarjeva 14
2235 Sv.Trojica v Sl.gor.

Praporščak OZVVS


   
praporščak
Božidar KOLAR  Radehova 37
2230 Lenart
namestnik praporščaka
Roman ČUŠ  Sp.Gasteraj 52
2223 Jurovski dol
Nazaj

 

Naslovnica    Začetna stran    Predsedstvo    Predstavitev ZVVS    Delovna telesa 
   
Pesem veteranov    Naša pesem    Simbolno veteransko dejanje    Obvestila 
  
Sporočila    OZVVS    Foto beležka    Prijavnica    Povezave