logozvvs.gif (8549 bytes)
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
L E N A R T


PLAN DELA OZVVS LENART ZA LETO 2006

 
 

Datum  : 24.02.2006

 

NAČRTA DELA OZVVS Lenart za leto 2006

 

Zap. št.

VSEBINA DELA

Rok

Opomba

 1.  

Zbor veteranov OZVVS Lenart 24.02  
 1.  

Udeležba na glavnem zboru ZVVS 11.03. MENGEŠ
 1.  

Delovno srečanje sekretarjev OZVVS 08.04  
 1.  

Udeležba na pohodu veteranov v Rušah 13.05. Po načrtu OZVVS
 1.  

Sodelovanje na prireditvi ob 65. letnici ustanovitve OF 21.04 ZB NOB
 1.  

Pohod PO POTI GENERALA MAISTRA 22.04 Unec
 1.  

Udeležba ob Dnevu ZVVS 20.05. Geoss
 1.  

Zgodovinska ura dogodkov v osamosvojitveni vojni 1991 maj - junij Osnovne šole
 1.  

Veteranske športne igre 27.05. Slov. Konjice
 1.  

Tradicionalni pohod po poti generala Maistra VŠP/POMURJE 03.06.2006 Lenart
 1.  

Veteransko srečanje  ob 15. obletnici vojne za Slovenijo 10.06. Sl. Gradec - letališče
 1.  

Udeležba na pohodu Radgona – Radenci 03.07.  
 1.  

Pohod na Triglav 7-8.07.  
 1.  

Tekmovanje v ribolovu 05.08. Ptuj
 1.  

Obisk predsednikov OZVVS na Madžarskem 08/10. 09  
 1.  

Udeležba pri odprtju Centra vojnih veteranov 23.09. Logatec
 1.  

Pohod v počastitev postroja 1. br.SV-MORIS 16.09. Kočevje
 1.  

Obletnica izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 26.10  
 1.  

Srečanje predsedstva in predsednikov OZVVS 17.11. Po planu ZVVS
 1.  

Okrogla miza v počastitev 15. obletnice osamosvojitve 23.11 Pri županu - Lenart
 1.  

Nabava in podelitev medalj in posredovanje predlogov za podelitev odlikovanj in priznanj ZVVS in državnih dva krat letno  
 1.  

Sprejem in dopolnitev pravilnikov stalna naloga  
 1.  

Pomoči pri urejanju statusa veterana po zakonu stalna naloga  
 1.  

Zbiranje in hranjenje arhivskega materiala o pripravah in

aktivnostih v vojni 1991

stalna naloga  
  Prizadevanje za spremembo Zakona o veteranih stalna naloga. Strok. služba zveze
 1.  

Vodenje materialno finančnega poslovanja stalna naloga  
 1.  

Sodelovanje s sorodnimi organizacijami Sever, ZZB NOB, Zvezo častnikov , s poveljstvi in enotami SV stalna naloga  
 1.  

Organizacija in sodelovanje  spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav ali vojne za Slovenijo ob obletnicah - Dan zmage,

- 15. obletnica osamosvojitve

 1.  

Seznanjanje javnosti o dogodkih osamosvojitvene vojne stalna naloga  
 1.  

Pridobivanje novih članov in podelitev izkaznic stalna naloga podelitev 2 krat letno
 1.  

Sodelovanje v športnih aktivnostih in tekmovanjih stalna naloga  
 1.  

Sodelovanje z uredništvom glasila VETERAN stalna naloga  
 1.  

Informiranje članov OZVVS o delu in aktivnostih OZVVS stalna naloga  
 1.  

Nudenje socialne pomoči socialno šibkim članom Stalna naloga  

 

 

   

Peter LEOPOLD l.r.

 

PREDSEDNIK
Nazaj

 

Naslovnica    Začetna stran    Predsedstvo    Predstavitev ZVVS    Delovna telesa 
   
Pesem veteranov    Naša pesem    Simbolno veteransko dejanje    Obvestila 
  
Sporočila    OZVVS    Foto beležka    Prijavnica    Povezave